BHP
Bursa Haber

Gazete Oku

By: Bursa Haber | January 13, 2018

insan kaynakları politikası nedir, insan kaynakları politikası nasıl oluşturulur konuları, gerçekte uygulanan insan kaynakları politikası örnekleri ile anlatılacaktır. Aslında her insan kaynağının yönetim kuralları vardır. Makalemizde biz bundan bahsetmeyeceğiz. Biz firmanın günümüz şartlarında kendini güncelleyebilmesi için kurallarını oluşturulmasında izlenecek temel prensibin ve politikanın ne olması gerektiğinden bahsedeceğiz.

insan kaynakları politikası
insan kaynakları politikası

insan Kaynakları Politikası Nedir

Birçok firmanın misyonu ve vizyonu belirsizken, birçok firmanında sözde misyon ve vizyonu olduğunu hepimiz biliyoruz. Şimdi de hayatımıza yeni girmeye başlayan insan kaynakları politikası ile karşılaşıyoruz. Yurtdışındaki yabancı şirketlerin çoğunluğu "insan kaynağının" firmalar için en değerli entellektüel sermaye olduğunu yıllar önce keşfetmiş durumdadır. Çünkü işi yapanlar, işin nasıl daha iyi yapılabileceğini, sizden daha iyi bilirler. insan kaynakları politikası, bir firmanın misyonlarını gerçekleştirmesini sağlayacak şekilde, çalışanların belirli stratejilerle yönetilmesidir. Firmalarımızın, insan kaynakları politikasını yeni yeni belirlemeye çalıştıklarını görüyoruz.

insan Kaynakları Politikası Nasıl Oluşturulur

Aşağıdaki koşullar dikkate alınarak insan kaynakları politikası oluşturulmalıdır.

 • Çalışan hakları ve kanunlarla uyumlu olmalıdır.
 • Dürüstlük ilkelerine sağdık kalınmalıdır. Yani, yapamayacağınız veya yapmayacağınız sözlerin altına imza atmamalısınız. Uygulanmayan insan kaynakları politikası firmaya olan güveni azaltır.
 • Adalete önem verilmelidir. Kişiler arasında ayrımcılık yapılmamalı veya uygulamada adaletsizlik yapılmamalıdır.
 • Bilime ve bilgiye değer verilmelidir.
 • Tüm çalışanlar ve departmanlar için sürekli yenileşim prensibi kabul edilmelidir.
 • Çalışanların motivasyonunu artırırken, insanların birbirine olan saygı, güven ve dostluğunu sağlamlaştırmalıdır. Firma içerisinde arkadaşlarıyla ve yöneticileriyle mutlu olan bir kişi her gün işe koşarak gidip, firmasına daha fazla fayda sağlamak isteyecektir.
 • Çalışanların geri bildirimler ile bu politikanın daha iyileştirileceği kabul edilmelidir. Eleştiriye açık olunmalı ve iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır. Her şeyi biz sizden daha iyi biliriz politikası artık atıl kalmıştır. Hatta revizyon için zaman zaman anketlerle görüş alınmalıdır.
 • Çalışanların özgürce düşünebilmelerine olanak sağlanmalıdır.
 • Her bireyin fikrine önem verildiği ve değerlendirildiği gösterilmelidir.
 • Çalışanların kişisel gelişimine önem verilmeli, planlanarak gerçekleştirilmeli ve sonuçları ölçülmelidir.
 • Nitelikli performans değerlendirmesi yapılmalı ve başarı ödüllendirilmelidir.

insan Kaynakları Politikası Örnekleri

 • İnsan Gücü Niteliği: 
insan gücü seçim politikası izlenirken, kimi firma, nitelik ve ihtiyaçlara göre doğru kişiyi işe yerleştirme politikası izleyerek hedeflerini düşük tutmaktadır, kimi firma, nitelikli insan gücünü firmasına çekip uluslararası arenada söz sahibi olmak isteyerek hedeflerini büyük tutmaktadır.

Türkiyede gerçekte yapılan uygulamalarda ise ister ulusal ister uluslararası firma olsun, yöneticiler başa geldiklerinde, kendi tanıdıklarını genelde işe almaktadır. Örneğin fizik mezunu biri, bölümüyle alakası olmayan teknik bir mühendislik alanda yüksek maaşlarla yönetici konumuna gelebilmektedir. Yani yöneticileri ne kadar iyi tanıyorsanız, niteliğiniz o kadar yüksek olmaktadır. Hatta bunun için küçük hesaplarla firmada mevcut pozisyonda çalışan, nitelikli insan gücünü haksız yollarla tazminatsız işten çıkarmaktadırlar. Nitelikli insan gücünün ülkemiz için çalışmasının önüne geçen, kendi çıkarları için nitelikli insan gücüne fırsat verilmesini engelleyen yöneticilerin, şapkalarını önlerine koyup düşünmeleri gerekir. Örneğin, Fetö terör örgütü, ülke içinde kurumlara, hastanelere, eğitim kurumlarına, okullara, araştırma enstitülerine, askeri okullara, savunma sanayine vs... sızarak, kendi ve yabancı ülkelerin çıkarları için ülkenin askeri, teknoloji, eğitim vs... alanlarda kaynakların yanlış kullanılmasını sağlayıp, ülkenin gerilemesine sebep olmuştur. Türkiye şu anda çok ileri seviyede olabilirdi. Kurumsal firmalarda çalışan yöneticiler, yetkin, kalifiye, eğitimli, donanımlı kişilere olanak sağlayıp önlerini açacağına, kendi tanıdıklarını işe alarak ülkenin önünü kapatmaktadırlar. Halbuki, kalifiye, eğitimli elemanların önleri açılmış olsa, yeni ürünler tasarlanıp, yeni fabrikalar kurulup, işsizlik oranı düşürülecek ve ülke kalkınacaktır. Ülkemizin teknolojik anlamda kalkınabilmesi için adalet prensibini özümsemiş, kendi çıkarlarını düşünmeyen, vatan sever yöneticilere ihtiyaç vardır.

 • Yönetici Seçim Kriterleri: 
Yönetici seçerken, vizyonu geniş, özgür düşünebilen, adil, dürüst, sürekli yenileşim yapan, teknolojiyi takip edip uygulayan, girişimci, enerjik, sosyal ağı kuvvetli ve kurum değerlerine sahip çıkabilecek liderler seçilmelidir. Aynı zamanda yöneticiler, altında çalışanlara fırsat verip, onların ilerlemelerine öncülük edebilecek kapasiteye ve yeteneklere sahip olmalıdır.

Gerçekteki uygulamada ise genel müdürünün sözünden çıkmayan, genel müdürüne yönetici olduğunu her daim hissettiren, ekonomi yapma vizyonu olan, genel müdürü izin verdiği oranda yenileşim yapan, koltuk korkusu sebebiyle altında çalışanların ilerlemesini istemeyen, yöneticileri seçmekteyiz. Hatta bu yöneticiler personel seçerken kendinden yeteneksizleri seçmektedir, eğer başkalarından korkun varsa yönetici adayı olmayacaksın.

Esasında firmadaki herkesin kendi kendisinin yöneticisi olması gerekir. İnsiyatif kullanabilen bireyler sayesinde, firmada dinamizm ve yenileşim kültürü oluşturulabilir. İnsiyatif kullanan çalışanların motivasyonu artacak ve çalışandan beklenen verimlilik düzeylerine rahatlıkla ulaşılacaktır. "işi nasıl yapılacağını değil, sadece sonuçta ne istediğinizi çalışanlarınıza söyleyin, bırakında onlar yaratıcılık yönleriyle işi halletsinler.

 • Organizasyon Yapısının Dinamik Tutulması: 
Çalışanlarda değişim, yenileşim ve motivasyon olmadığı sürece organizasyonu dinamik tutamazsınız. Türkiye de dinamizm şu şekilde sağlanmaktadır. Çalışanlar belirli süre çalıştırdıktan sonra işten çıkarılıp, yerine yeni mezun, bilgiye aç, düşük ücretli çalışanlar alınarak sağlanmaktadır. Halbuki tecrübe kazanan çalışanları, yenilikçi projelere kanalize ederek, değişim ortamı yaratabilir ve motivasyonunu artırabilirsiniz. Çalışanlar tecrübelerini kullanarak yeni projeler, yeni ürün fikirleri veya patent fikirleri yaratabilirler. Bu başarıyı ücretle ödüllendirmek gerekir. Ücretlendirme ve zam politikası, gösterilen yenileşim performansına göre belirlenmelidir. Ne yazık ki, mevcutta zam politikası yöneticilerin egosunu tatmin etmek için kullanılmaktadır.

 • Adil Yönetim: 
Yönetimin ve özellikle insan kaynaklarının adil olması gerektiği konusu hiç şüphesiz tartışılamaz. Fakat, ülkemizdeki yeni yönetici trendi şudur. Yönetici kendini çok üstün görmektedir, sanki herşey onun sayesinde olmaktadır. Alt yöneticilerde, genel müdürü pohpohlayarak daha da yükseltmektedir. Pohpohlama kültürü olmayan çalışanlar ise yöneticinin egosunun gazabına uğramaktadırlar. Egosu yüksek olan bu yöneticiler, özellikle insan kaynaklarına, rahatlıkla yönetebilecekleri küçük düşünceli insanları almaktadırlar. İnsan kaynakları da, kendini maşa gibi kullandırtarak, kurum içerisindeki adil yönetim itibarını kaybetmektedirler.

 • Sürekli Yenileşim: 
Yenileşim sadece yeni bir makina yatırımı olarak görülmemelidir. Tüm çalışanlara kendilerini ve departmanlarını geliştirip, iyileştirmeleri için yıllık planlama çıkarmaları talep edilmelidir. Bu sayede, firmanın sürekli yenileşimi sağlanacaktır. Bunun içinde eğitim ve bütçe gibi planlamalar yapılmalıdır. Yenileşim kültürünü yaygınlaştırmak için beyin fırtınası uygulamaları yapılabilir.

insan Kaynakları Politikası

Sonuçta firmaların verimli olabilmeleri için insan kaynakları politikası nı bilinçli oluşturmaları gerekir.

# insan kaynakları politikası nedir # insan kaynakları politikası nasıl oluşturulur # insankaynakları politikası örnekleri

Category: Kariyer 

Tags: Sanayi