BHP
Bursa Haber

Gazete Oku

By: Bursa Haber | May 05, 2018

 

Yüksek seçim kurulu, YSK, hangi sandıkta nerede oy kullanacağım, seçmen sorgulama listesi kaydı 2019 için e devlet şifresine gerek yok tc no ile sorgulayabilirsiniz. Haberimizde, engelli ve yatağa bağımlı hastalarımızın ne yapacaklarını öğrenebilirsiniz.

 
Hangi Sandıkta Nerede Oy Kullanacağım Seçmen Sorgulama
Hangi Sandıkta Nerede Oy Kullanacağım Seçmen Sorgulama

Engelli Vatandaşlarımız Nerede Oy Kullanacaklar

Engelli kaydı bulunmayanlar (görme, ortopedik) vatandaşlarımız engelli kayıt formunu doldurup muhtarlığa vererek bildirim yapmalıdırlar.


İl ve ilçe merkezlerinde ikamet eden seçmenlerden;


Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olanlar, 4-17 Ocak 2019 tarihleri arasında "Engeli Nedeniyle Yatağa Bağımlı Olduğu" veya "Hastalığı Sebebiyle Yatağa Bağımlı Olduğu" ibaresinin yer aldığı sağlık raporu ile birlikte, "Seyyar Sandık Kurulu Talep Formunu" doldurup yerleşim yerinin bağlı bulunduğu ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa teslim etmeleri halinde kayıtlı oldukları adreste seyyar sandık uygulaması ile oy kullanabileceklerdir. Ancak bir önceki seçimde kalıcı olarak yatağa bağımlı olduğu tespit edilerek seyyar sandık seçmen listesine dâhil edilmiş seçmenlerin müracaatları halinde yeniden sağlık raporu istenmez.

"Askı Döneminde (4 - 17 Ocak 2019 tarihleri arasında)"

Seçmen kütüğünde kaydı olmayanlar, kayıtlarında değişiklik/düzeltme yapmak isteyenler veya yerleşim yerini değiştirmek isteyenler;
Bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50. maddesinde sayılanlar, ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noter tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvururlar ve nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.
Yerleşim yeri adresini başka ilçelere aldırmak isteyen seçmenler başvurularını, yukarıdaki belgeleri de eklemek suretiyle askı süresi içinde herhangi bir yer nüfus müdürlüğüne de yapabilirler. Başvuruyu alan nüfus müdürlüğü başvuru belgelerini adresin bulunduğu ilgili nüfus müdürlüğüne aynı gün faks veya elektronik ortamda iletir.
Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyenler (askeri öğrenciler hariç), öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve yurt müdürlüklerinden, yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları belgeler ile kaldıkları yurtların bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvururlar ve tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.
Nüfus Hizmetleri Kanununun 50. maddesinin üçüncü fıkrası gereği özel vekâletname ile başvuranlar sadece vekâlet veren adına adres beyanında bulunabilirler.
Nüfus müdürlüklerince diğer adres (ikinci adres) beyanı alınarak yapılan tesciller kayıt için yeterli değildir. Diğer adresinde oy kullanmak isteyen seçmenlerin, nüfus müdürlüklerine başvurmak suretiyle, diğer adreslerini yerleşim yeri adresi olarak tescil ettirmeleri gerekir.

Nerede Oy Kullanacağım TC ile Sorgulama 2019

Yüksek seçim kurulunun ysk sitesine girerek tc ile veya yeni tc kimlik kartınızla sorgulama yapabilirsiniz. Web sitesi:  https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtici.jsp

Nerede Oy Kullanacağım Seçmen Sorgulama

Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Sorgulama

# Hangi sandıkta oy kullanacağız 2019 # Nerede oy kullanacağım sorgula # nerede oy kullanıyorum
# oyumu nerede kullanacağım 2019 # tc ile oyumu nerede kullanacağım # secim nerede oy kullanacağım # yüksek seçim kurulu # oy kullanma sorgulama # hangi sandıkta oy kullanacağım 2019 # oyumu nerede kullanacağım # nerede oy kullanacam 2019 # nerede oy kullanıcam 2019 # seçimde nerede oy kullanacağım # oy kullanmak için adres değişikliği 2019 # evde oy kullanma 2019 # oy icin ikametgah değişikliği cezası # seçmen kaydı sorgulama 2019

Category: Sondakika 

Tags: Sondakika